Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Trường học, bệnh viện

B3.1: Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring Bình Thạnh

B3.1: Trường Phổ thông Song ngữ liên cấp Wellspring Bình Thạnh

  Xem bản vẽ đầy đủ:  

Read more

B3.3: Trường Marie Curie

B3.3: Trường Marie Curie

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B3.4: Trường Mầm non Xanh – Farming Kindergarten

B3.4: Trường Mầm non Xanh – Farming Kindergarten

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B3.2: Trường THCS Dân tộc nội trú Huyện Xuân Lộc

B3.2: Trường THCS Dân tộc nội trú Huyện Xuân Lộc

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more