Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Đồ án qui hoạch xây dựng

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G2. 1: QH nông thôn mới xã Thành Hưng – huyện Thạch Thành

G2. 1: QH nông thôn mới xã Thành Hưng – huyện Thạch Thành

  Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G2. 3: Quy hoạch chi tiết1/500 khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Rừng – Đồng Tháp

G2. 3: Quy hoạch chi tiết1/500 khu bảo tồn thiên nhiên Hồ Rừng – Đồng Tháp

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 3: QH chi tiết xây dựng khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nam Phú Yên Tỉ lệ 1/2000

G1. 3: QH chi tiết xây dựng khu Phi thuế quan Khu kinh tế Nam Phú Yên Tỉ lệ 1/2000

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 1: QH khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tỷ lệ 1/500

G1. 1: QH khu đô thị mới phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng tỷ lệ 1/500

Xem chi tiết về dự án tại đây:

Read more

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

G1. 4: QHXD Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí phường Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

G1. 4: QHXD Khu du lịch sinh thái và vui chơi giải trí phường Hoàng Tân, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

Xem bản vẽ tại đây:

Read more

G1. 2: QHXD Vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

G1. 2: QHXD Vùng tỉnh Quảng Bình đến năm 2030

Xem bản vẽ tại đây:

Read more
Page 1 of 212