Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Kiến trúc nhà ở

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

A1.3: Nhà lá mái – Kiến trúc sinh thái

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2.2: Đường gió

A2.2: Đường gió

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

A1.2: Nhà ở vùng thiên tai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A2.4: TA’s House

A2.4: TA’s House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 5: 15 degrees House

A2. 5: 15 degrees House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 6: Nhà Tổ chim

A2. 6: Nhà Tổ chim

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 8: Nhà ở biệt thự

A2. 8: Nhà ở biệt thự

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 9: O House

A2. 9: O House

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 10: Binh Thanh House

A2. 10: Binh Thanh House

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2. 11: Green renovation

A2. 11: Green renovation

Xem bản vẽ ở đây:

Read more
Page 1 of 3123