Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Nhà ở tổ hợp

A3. 1: VEAM Tower- Nhà ở và Văn phòng làm việc

A3. 1: VEAM Tower- Nhà ở và Văn phòng làm việc

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 2: Đặng xá II

A3. 2: Đặng xá II

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 3: Chung cư E Home 3

A3. 3: Chung cư E Home 3

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 4: Chung cư 171 Hoàng Hoa Thám

A3. 4: Chung cư 171 Hoàng Hoa Thám

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 5: Cao ốc Satra Đất Thành – PN

A3. 5: Cao ốc Satra Đất Thành – PN

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 8: Khu nhà liên kế Cát Lái

A3. 8: Khu nhà liên kế Cát Lái

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

A3. 7: Thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà trên khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng

A3. 7: Thí điểm đầu tư xây dựng tạo quỹ nhà trên khu đất sau kè bờ hữu sông Hồng

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A3. 6: Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai (2014)

A3. 6: Khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Nhơn Trạch Đồng Nai (2014)

Xem bản vẽ ở đây:

Read more