Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Tác phẩm xuất sắc của KTS nước ngoài

I 11: Cảng hàng không Quốc tế mới Phú Quốc

I 11: Cảng hàng không Quốc tế mới Phú Quốc

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I2: Nadyne Garden

I2: Nadyne Garden

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I5: The Vista

I5: The Vista

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I6: Cụm chung cư cao tầng 1A – 01 (Rừng Cọ) khu đô thị Ecopark

I6: Cụm chung cư cao tầng 1A – 01 (Rừng Cọ) khu đô thị Ecopark

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

I7: Khách sạn Pullman Saigon Center

I7: Khách sạn Pullman Saigon Center

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I9. Điều chỉnh QHC Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

I9. Điều chỉnh QHC Tp. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

I 10: Lush Back Garden

I 10: Lush Back Garden

Xem chi tiết tại đây:  

Read more
Page 1 of 212