Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Thiết kế đô thị, thiết kế cảnh quan

F5: Quảng trường Hùng Vương

F5: Quảng trường Hùng Vương

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F2: Vườn hoa Le Jardin d’ Armour, Ba Na Hill

F2: Vườn hoa Le Jardin d’ Armour, Ba Na Hill

Xem chi tiết tại đây:

Read more

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more