Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Thiết kế nội, ngoại thất

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E4: Nội thất văn phòng Diageo Việt Nam tại TP HCM

E4: Nội thất văn phòng Diageo Việt Nam tại TP HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E1: HT – Apartment

E1: HT – Apartment

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E5: Văn phòng Vinataba – Philip Morris – Chi nhánh TP HCM

E5: Văn phòng Vinataba – Philip Morris – Chi nhánh TP HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more