Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

VĂN BẢN

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc và mong muốn đưa các tác phẩm dự GTKTQG 2014 đến gần hơn nữa với cộng đồng, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn thời gian bình chọn vòng 2 của “Tác phẩm Kiến trúc được […]

Read more

Thông báo số 3: Gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng

Thông báo số 3: Gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc, Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2014 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng. Thông tin chi tiết xin vui lòng xem thêm trong file đính kèm.

Read more

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) 2014, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin công bố Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 (văn bản kèm theo). Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 : Để Giải thưởng được […]

Read more

Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục đích: […]

Read more

Thông báo số 1

Thông báo số 1

Kienviet.net – Năm 2014 là năm ghi dấu 20 năm GTKTQG nên ngoài các mục đích chung, GTKTQG 2014 còn đặt ra mục tiêu đổi mới cơ cấu và phạm vi Giải thưởng để thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng KTS ở các vùng […]

Read more