Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

IMG_1076

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply