Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

2-3-2015 4-58-21 PM

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply