Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

Picture1

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply