Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

19

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply