Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

2-6-2015 3-46-43 PM

 

Xem bản vẽ ở đây:

 

Leave a Reply