Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

G2. 1: QH nông thôn mới xã Thành Hưng – huyện Thạch Thành

Picture1

 

Xem bản vẽ tại đây:

Leave a Reply