Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged đà nẵng

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

F1: Thiết kế cảnh quan khu đô thị FPT Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Phần đế mô phỏng hình dáng của chiếc […]

Read more