Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged dịch vụ

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more