Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged đô thị

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

A2.1: Nhà ở đô thị 7 x 18

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more