Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged giải thưởng kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc và mong muốn đưa các tác phẩm dự GTKTQG 2014 đến gần hơn nữa với cộng đồng, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn thời gian bình chọn vòng 2 của “Tác phẩm Kiến trúc được […]

Read more

B2.3: Chiếc lều

B2.3: Chiếc lều

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B3.3: Trường Marie Curie

B3.3: Trường Marie Curie

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) 2014, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin công bố Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 (văn bản kèm theo). Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 : Để Giải thưởng được […]

Read more

Thông báo số 1

Thông báo số 1

Kienviet.net – Năm 2014 là năm ghi dấu 20 năm GTKTQG nên ngoài các mục đích chung, GTKTQG 2014 còn đặt ra mục tiêu đổi mới cơ cấu và phạm vi Giải thưởng để thu hút sự tham gia của nhiều đối tượng KTS ở các vùng […]

Read more

Tọa đàm về Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia

Tọa đàm về Giải thưởng Kiến trúc Quốc Gia

Kienviet.net – Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao & Du lịch cùng phối hợp tổ chức từ năm 1994 theo định kỳ 2 năm […]

Read more