Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged giải thưởng

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Sau 20 năm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) liên tục ghi nhận các thành tích của giới kiến trúc sư (KTS) trong nước cũng như sự đóng góp của các KTS quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. GTKTQG 2014 nói chung đã được được […]

Read more

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc và mong muốn đưa các tác phẩm dự GTKTQG 2014 đến gần hơn nữa với cộng đồng, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn thời gian bình chọn vòng 2 của “Tác phẩm Kiến trúc được […]

Read more

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thông báo số 2: Hội đồng GTKTQG 2014

Thay mặt Ban Chỉ đạo Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) 2014, Hội Kiến trúc sư Việt Nam xin công bố Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 (văn bản kèm theo). Quyết định thành lập Hội đồng GTKTQG 2014 : Để Giải thưởng được […]

Read more

Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

Điều lệ Giải thưởng Kiến trúc quốc gia 2014

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm mục đích: […]

Read more