Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged khu dân cư

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

F3: Khu Dân cư và Dịch vụ phía Bắc hồ sinh thái Đống Đa

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 6: QH khu dân cư Dưỡng Sơn – Tam Kỳ

G1. 6: QH khu dân cư Dưỡng Sơn – Tam Kỳ

Xem chi tiết dự án tại đây:

Read more