Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged kiến trúc

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Sau 20 năm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) liên tục ghi nhận các thành tích của giới kiến trúc sư (KTS) trong nước cũng như sự đóng góp của các KTS quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. GTKTQG 2014 nói chung đã được được […]

Read more

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc và mong muốn đưa các tác phẩm dự GTKTQG 2014 đến gần hơn nữa với cộng đồng, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn thời gian bình chọn vòng 2 của “Tác phẩm Kiến trúc được […]

Read more

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

B4.2: Nhà Giới thiệu sản phẩm Kiến trúc Thái Nguyên (TAC House)

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

E1: HT – Apartment

E1: HT – Apartment

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more