Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged quốc gia

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Kết quả Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia năm 2014

Sau 20 năm Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) liên tục ghi nhận các thành tích của giới kiến trúc sư (KTS) trong nước cũng như sự đóng góp của các KTS quốc tế trên lãnh thổ Việt Nam. GTKTQG 2014 nói chung đã được được […]

Read more

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Thông báo số 4 về Giải thưởng Kiến trúc quốc gia

Theo đề nghị của nhiều tác giả kiến trúc và mong muốn đưa các tác phẩm dự GTKTQG 2014 đến gần hơn nữa với cộng đồng, Ban Tổ chức GTKTQG 2014 quyết định gia hạn thời gian bình chọn vòng 2 của “Tác phẩm Kiến trúc được […]

Read more

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

E2: Phòng hoà nhạc – Học viện âm nhạc quốc gia

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more