Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged quy hoạch chung

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

G1.11: Điều chỉnh Quy hoạch chung TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đến năm 2025

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more