Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged quy hoạch

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

G1.15: Quy hoạch 1/500 Tổ hợp sản xuất công nghệ cao 25ha

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

G1.14: Quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/2000 (quy hoạch phân khu – Khu số 5) Khu cây xanh và nhà ở cao cấp thị xã Tây Ninh (nay là TP Tây Ninh)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

F4: Quy hoạch tổng mặt bằng 1/500 Cung Văn hoá Thanh thiếu niên Quảng Ninh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

G1. 13: Điều chỉnh QH chung xây dựng Tp Hạ Long

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

G1. 11: Điều chỉnh Quy hoạch chung tp. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắc Lắc đến năm 2025

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more