Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged thương mại

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

I4: Khu chung cư và thương mại dịch vụ hỗn hợp Mulberry Lane

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Phần đế mô phỏng hình dáng của chiếc […]

Read more