Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged trụ sở

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

B1.11: Trụ sở Huyện uỷ Vũng Liêm – Vĩnh Long

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

B1.14: Trụ sở làm việc Cục thuế TP.HCM

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

B1.17: Trụ sở Ban Quản lý dự án ODA – Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Lào Cai

Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Phần đế mô phỏng hình dáng của chiếc […]

Read more