Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged trung tâm

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

I1: Thư viện, Trung tâm giao lưu văn hoá Việt – Nhật

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

I3: Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành (ICISE)

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

B1.2: Trung tâm Hành chính quận 2

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

B1.4: Trung tâm Hành chính TP Đà Nẵng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

B1.12: Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

B1.16: Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Kim Cúc – Big C Quy Nhơn

  Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B4.7: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai

B4.7: Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh Truyền hình tỉnh Đồng Nai

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

B1.4: Trung Tâm Hành Chính TP. Đà Nẵng

Ý tưởng về quy hoạch tổng mặt bằng công trình bám sát vào hiện trạng khu đất, với hình dáng tòa nhà là biểu tượng của ngọn hải đăng định hướng cho sự phát triển thành phố Đà Nẵng. Phần đế mô phỏng hình dáng của chiếc […]

Read more