Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged Viện Sinh học Tây Nguyên

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

Xem bản vẽ ở đây:

Read more

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

B1.3: Nhà làm việc Viện Sinh học Tây Nguyên

Công trình có tổng diện tích sàn là 3.250m2, được bố trí trong một khối công trình gồm 01 tầng trệt và 02 tầng lầu. Tuy toàn bộ khu đất có diện tích hơn 22ha nhưng lại là đất đồi, địa thế rất nhiều sườn dốc, vì […]

Read more