Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

Posts Tagged xanh

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

G1. 9: QH phân khu Khu công viên trung tâm thành phố Phan Rang Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

Xem chi tiết thông tin dự án tại đây:

Read more

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

E3: Văn phòng TTT Architects – Các giải pháp Xanh

  Xem bản vẽ ở đây:  

Read more