Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

I 11: Cảng hàng không Quốc tế mới Phú Quốc

A16

Xem bản vẽ ở đây:

Leave a Reply