Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648

LIÊN HỆ

Địa chỉ
Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
Hội KTSVN
23 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội
Phone:
04. 3936.0755/ 3825.3648
Fax:
04. 39349 240
Liên lạc:
KTS. Nghiêm Hồng Hạnh: 04.39360.755/ 0904 240 240
CN. Nguyễn Hồng Vân : 04.38253.648/ 0912 880 800
E-mail:
vaa@hkts.vn ( vanphong@hkts.vn )
Please use the form below to send us an email:
(required, at least 2 characters)
(required)
(optional)
(required)